Η καθημερινή σχέση της COSMELIA με τους πελάτες της δημιουργεί προστιθέμενη αξία στο εμπορικό της χαρτοφυλάκιο.
Διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο διανομής με 850 περίπου σημεία πώλησης στην Ελλάδα.
Τα σημεία αυτά περιλαμβάνουν κυρίως καταστήματα καλλυντικών, αρωματοπωλεία, φαρμακεία καθώς επίσης και μικρά σημεία πώλησης προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.


Το Τμήμα Πωλήσεων μας, είναι στελεχωμένο από έμπειρους πωλητές,που πραγματοποιούν καθημερινά επισκέψεις στα σημεία πώλησης.
Αυτή η καθημερινή σχέση είναι πηγή ευθύνης, χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα και σεβασμό προς τους πελάτες και μας καθιστούν ως τους πλέον ιδανικούς συνεργάτες.