Σήμερα, ύστερα από χρόνια επιτυχημένης /δημιουργικής παρουσίας μας (στο χώρο των καλλυντικών) ο στόχος για την παραγωγή και εμπορία καλλυντικών προϊόντων παραμένει πιο ζωντανός από ποτέ.
Στο όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς, εμείς παράγουμε  προϊόντα υψηλής ποιότητας και σε προσιτές τιμές κερδίζοντας καθημερινά όλο και περισσότερο τις προτιμήσεις των καταναλωτών μας.
Το προϊοντικό μας χαρτοφυλάκιο είναι σημείο αναφοράς, έτσι στόχος μας είναι,  μέσα από την έρευνα και την τεχνολογική εξέλιξη, να δημιουργούμε νέα προϊόντα με γνώμονα την υψηλή ποιότητα και τις ανάγκες του αγοραστικού μας κοινού.
Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και εργαζόμαστε καθημερινά με κοινούς στόχους για την επίτευξη των στρατηγικών μας ανάπτυξης. Μέσα σε ασφαλές περιβάλλον δημιουργούμε προϋποθέσεις ανάπτυξης και εξέλιξης των ανθρώπων μας.
Οι μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους συνεργάτες μας, τους προμηθευτές μας και τους πελάτες μας προσδιορίζουν τις αξίες της εταιρείας που εγγυώνται σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση των στόχων μας.